logotype
image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8

Nie ma znaczenia czy jest to gra planszowa, szachy, sport czy zwykła zabawa. Każde dziecko za dobrze udzieloną odpowiedź dostawało „kryształ mocy", który można na następnych zajęciach wymienić na nagrodę, pod warunkiem, że uzbierają chociaż dwa kryształy.
Dzieci podczas zajęć w kinie dowiadują się nowych rzeczy, ale również pogłębiają posiadaną już wiedzę. Zajęcia te, to doskonała nauka przez zabawę.

2015  Przedszkole w Drawsku Pomorskim